Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

rudzinska
rudzinska
6154 42f5 500
Reposted fromnazarena nazarena viashitsuri shitsuri
rudzinska
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viashitsuri shitsuri
rudzinska
rudzinska
rudzinska
Nie pozwól abym cię zwiódł. Niech nie zwiedzie cię moja twarz. Noszę bowiem tysiąc masek - masek, których boję się zdjąć, a żadna z nich nie jest mną. 
Udawanie jest sztuką, która stała się moją drugą naturą. Ale ty nie daj się oszukać. Zaklinam cię na Boga, nie pozwól się oszukać.  
Sprawiam wrażenie, że jestem pewny siebie,  Że jestem radosny i nie mam problemów,  Ani na zewnątrz, ani w środku mnie,  Że pewność siebie jest moim imieniem, a opanowanie moją zabawą,  Że wody są spokojne, a ja panuję nad wszystkim I że nikogo nie potrzebuję.  
Ale nie wierz mi, proszę.  Z wierzchu moja dusza wydaje się gładka, ale ta powierzchnia jest moją maską,   która wciąż się zmienia i bezustannie skrywa wnętrze.  
W środku jednak nie ma ukojenia.  W środku ukrywa się mój umysł - zagubiony, zalękły, samotny. Ale ja to ukrywam. Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział. Przeraża mnie myśl, że moja bezsiła i strach zostaną odkryte.   To dlatego szaleńczo tworzę swoje maski by się za nimi skryć; Nonszalancka, wymyślna fasada,  Która pomaga mi udawać - chroni mnie przed spojrzeniem, które Wie.  Ale takie spojrzenie jest moim wybawieniem. Moim jedynym wybawieniem. I gdzieś, głęboko, ja to wiem. Jest tak, jeśli podąża za tym akceptacja, jeśli podąża za tym miłość.  
To jest jedyna rzecz, która upewni mnie w tym,  w czym ja upewniam siebie - Że jestem czegoś wart.(...)
— Charles C. Finn - Don't be fool by me.
rudzinska

June 22 2017

rudzinska
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
rudzinska
Reposted fromMoonTide MoonTide viabadblood badblood
rudzinska
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viaazazel azazel
rudzinska
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
2270 7fd4 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaazazel azazel
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

rudzinska
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

rudzinska
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
rudzinska
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl