Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

rudzinska
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
2270 7fd4 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaazazel azazel
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

rudzinska
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

rudzinska
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
rudzinska
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola

June 19 2017

rudzinska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaazazel azazel
rudzinska
rudzinska
2306 5c73
Reposted from21gramow 21gramow viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
Sama jej bliskość sprawiała, że na jego twarzy gościł promienny uśmiech. Sama jej obecność była dla niego swego rodzaju motorem napędowym. Sam fakt jej istnienia napawał go dziwnym, nieokreślonym ciepłem.
Była jak chłodny powiew wiatru w letnie popołudnie. Jak motyl, który sam z siebie siada na wyciągniętej dłoni człowieka. Jak zagrzane miejsce pod kołdrą w chłodną, zimową noc, gdy już kładziesz się do łóżka.
Szczerze powiedziawszy, to była dla niego wszystkim. A on nie był w stanie pojąć jak cały jej świat mógł zmieścić się w tak niewielkiej istotce. Ale jednak, jakimś cudem, do tego doszło... W jakiś sposób ona stała się jego całym światem.
I wcale nie uważał, że to źle.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola

June 18 2017

rudzinska
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
rudzinska
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
rudzinska
0200 d094
Reposted fromdrobnostki drobnostki viashitsuri shitsuri
rudzinska
8645 87c7 500
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl