Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

rudzinska
rudzinska

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
8951 4e18
Reposted fromstylte stylte viacomatosegirl comatosegirl
rudzinska
0679 b6ed
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viashitsuri shitsuri
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viashitsuri shitsuri
rudzinska
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashitsuri shitsuri
rudzinska
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaazazel azazel
rudzinska
2023 9569
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło
— William Faulkner
Reposted fromswojszlak swojszlak viaazazel azazel
rudzinska

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viabadblood badblood
rudzinska
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
rudzinska
4334 bd58 500
Reposted frombeinthe beinthe viabadblood badblood
rudzinska
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
0823 6fd7
Reposted fromshitsuri shitsuri viabadblood badblood
rudzinska
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viabadblood badblood
rudzinska
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viabadblood badblood
rudzinska
rudzinska
5594 2b2b
Reposted fromIllara Illara viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl