Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

rudzinska

September 02 2017

rudzinska
2300 2e89 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
rudzinska
6595 ad0b
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
- Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć [...] Mój światopogląd [...] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Witkacy, "Pożegnanie jesieni"
1373 1dcd 500
rudzinska
0633 817e
Reposted frommariola mariola viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
rudzinska

September 01 2017

7558 1276
Reposted frompussyporn pussyporn viabadblood badblood
rudzinska
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viabadblood badblood
rudzinska
5624 92df
Reposted fromposzum poszum

August 31 2017

4307 55db 500

felixinclusis:

kimbeyerjohnson: Lover’s Series #89. Kim Beyer-Johnson 

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

August 29 2017

rudzinska
1156 5a33 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
3629 e2e6
Reposted fromobliviate obliviate viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
rudzinska
1022 4a73
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
2910 2af1
rudzinska
1753 7085 500
rudzinska
1608 b267
Reposted frombearded bearded viacomatosegirl comatosegirl
rudzinska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl